Hyperbaricka-oxygenoterapie

Historie hyperbaroxie

Historie hyperbaroxieV 19. století byly v Evropě konstruovány pneumatické instituty na způsob tehdy oblíbených minerálních lázní. Byla zkonstruována první komora umožňující operační zákroky.

V roce 1878 demonstroval Paul Bert toxické účinky kyslíku na CNS.

V roce 1899 Lorrain-Smith toxické účinky na plicní parenchym.
V roce 1918 Cunningham zprovoznil první velkou klinickou komoru téměř 30 metrů dlouhou, posléze v roce 1928 vůbec největší komoru v historii tzv. "Steel Ball Hospital", vysokou jako 6 patrový dům.

Jednalo se však o léčbu bez vědeckého podkladu. Za skutečné zakladatele oboru jsou považováni Brit Churchill-Davidson a holandský chirurg prof. Boerema, kteří publikovali práce koncem 50. a počátkem 60. let minulého století.

Dr. Churchill-Davidson prověřoval účinnost léčebné kombinace radioterapie a HBO u zhoubných nádorů.
Boerema jako první prováděl náročné kardiochirurgické operace v hyperbarické komoře (transpozice velkých cév, korekce Fallotovy tetralogie), ve svých studiích prokázal, že transport fyzikálně rozpuštěného 02 v plazmě v hyperbarickém prostředí stačí k přežití experimentálně vykrvácených zvířat s téměř nulovou hodnotou hemoglobinu. V hyperbarickém prostředí 0,3 MPa při dýchání čistého kyslíku byla zvířata ponechána s nulovými hodnotami hemoglobinu 15 minut a během této doby nebyly zjištěny patologické změny na EKG a EEG, ani změny v parametrech vnitřního prostředí, konkrétně v acidobazické rovnováze. Po retransfúzi krve zvířata žila dále a nedošlo u nich k symptomům z anoxie. Své zkušenosti profesor Boerema shrnul v publikaci z roku 1960 "Life without blood".
Tato studie, seznamující s možností udržení života bez hemoglobinu pomocí inhalace hyperbarického kyslíku, se stala základním kamenem moderní historie hyperbarické medicíny.
HBOT / HBO    Hyperbaric Oxygen Therapy
hotel nachod penzion hronov jiraskuv ozdravne pobyty Náchod ubytování Náchodě wellnes hyperbarická komora masáž medová relaxace broumov oyxgen léčba kyslík restaurace vinarna jiraskuv welnes velnse pobyty léčba regenerace hyperbaricka a normobaricka oxygenoterapie osteoradionekróza nekróza cystitida enteritida proktitida hrtan implantace extrakce zubu Diabetické defekty Ischémické vředy hluchota Tinitus štěpy svalové laloky Refrakterní chronická osteomyelitida Algoneurodystrofie uzávěry sítnicové tepny Popáleniny Postanoxická encephalopatie Cystoidní pneumatóza střeva traumatická ischémie anaerobní bakteriální infekce fasciitida myonekróza sněť Reperfúzní syndrom Replantace vikend wellness;